Atlanta Sportsmanagement

Atlanta Sportsmanagement is een ambitieus managementbureau met een authentiek voetbalhart. En daarbij hoort een dito uitstraling. Wij werden gevraagd een passend beeld te creëren wat past bij de visie van het bedrijf. De basis werd een sterke driehoek die symbool staat voor samenwerking vanuit drie perspectieven. Het individu, de sport en de begeleiding. We hebben het logo verder uitgerold naar een website, social media en de nodige documentatie.

Lancaster floordisplay
Mailing lancaster